A településfejlesztés újkeletű fogalomnak számít a szakmai tevékenységben és a jogi szabályozásban egyaránt

A településfejlesztés az új városok, illetve a települések esetében az épített környezet kialakítását, átalakítását, védelmét jelenti. A településfejlesztés sajátosan egészen újkeletű elnevezésnek számít azoknak az európai országoknak az évszázadok alatt kialakult szakmai nyelvezetéhez képest is, amelyek meghatározták az európai kultúra és a nyugati civilizáció kialakulását, és amelyek döntő jelentőségű hatással voltak az urbanizáció elméletének és gyakorlatának létrejöttére az elmúlt fél évezredben.

A településfejlesztés fogalma éppen ezét egy új szóalkotás, amely új a magyar jogi szabályozásban, emellett a szakmai tevékenységben is. A településfejlesztés a településfejlesztési tervek településrendezési tervek készítéséből áll, emellett az említett tervek megvalósításából. A településrendezési és településfejlesztési terv fizikai beavatkozás a közszféra által a város, a település épített szövetébe, épített környezetébe való fizikai beavatkozás építési tevékenységgel.