Hogyan határozzák meg egy település fejlesztési irányait?

A településfejlesztés egy összetett folyamat, melynek során több évre előre meg kell tervezni a szükséges fejlesztéseket.

A fejlesztési elképzeléseket többféle dokumentációban rögzítik, például településfejlesztési akciótervben, vagy akcióterületi tervekben. Ezeknek a dokumentumoknak, terveknek az a célja, hogy részletesen meghatározzák azt a célállapotot, amit el kívánnak érni a településen. Ennek a célállapotnak a meghatározása pedig a településrendezési tervek nagyon tág keretei között történik.

Azoknak az önkormányzatoknak, amelyeknek a tervezési fázisban szakmai támogatásra van szüksége, érdemes a Városfejlesztés ZRt. segítségét igénybe venni. Ez a szakmai szervezet ugyanis a településfejlesztés egyik kiemelt hazai szereplője, amely jelentős tapasztalattal képes kidolgozni a települési önkormányzatok számára a városépítészeti koncepciókat, melyekkel szakmailag megalapozhatóak az akcióterületi tervek, illetve a komplex városfejlesztési akciótervek és megvalósíthatósági tanulmányok.