A Városfejlesztés Zrt. szerepe a városfejlesztési akciótervek kidolgozásában

A Városfejlesztés Zrt. szakmai szerepe vitathatatlan a hazai településfejlesztési módszertanok kidolgozásában. A komplex városfejlesztési akcióterv, valamint az akcióterületi tervek kidolgozásának módszertanát is a Városfejlesztés Zrt. fejlesztette ki, illetve vezette be az elkészítésüket Magyarországon. Ezek a tervek és módszertanok ma már nélkülözhetetlenek a hazai településfejlesztésben. 

A szervezet szakmai felkészültségét bizonyítja, hogy szakpolitikai iránymutatásait több településfejlesztéssel kapcsolatos kormányrendelet is alapul vette, valamint a szervezet munkatársainak aktív szakértői szerepvállalásával készült el az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiadott Városrehabilitációs Kézikönyv is.

Ennek 2009-ben megjelentetett felülvizsgált, javított kiadásában, a Városfejlesztési kézikönyvben a Városfejlesztés Zrt. dolgozta ki az Akcióterületi Tervre vonatkozó fejezetet.