A fenntartható településfejlesztés sikeres hazai példái

Ma már egyetlen településfejlesztési terv sem hagyhatja figyelmen kívül a fenntarthatóság kérdését. Hazánkban is egyre több példát találunk erre, amelyek közül említésre méltó Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési eszközei, amelyet az integrált településfejlesztési stratégia alapján a a Városfejlesztés Zrt. és az Akcióterv Kft konzorciuma készített el.

A Városfejlesztés Zrt. a településfejlesztésben hazánk egyik legnagyobb szaktekintélye. Az általuk kidolgozott fejlesztési koncepció, településrendezési terv Nagykanizsa város gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható fejlődését szolgálják. A fejlesztés további sajátossága, hogy a város tágabb környezetének fejlesztési elképzeléseivel koherens rendszert alkot: a Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció és a Zala Megyei Területfejlesztési Program dokumentumaiban foglaltakkal is összhangban van.